Aktualności

5 Czerwiec 2019

European Accreditation Council for Continuing Medical Education

Certyfikaty uczestnictwa i prezentacji

30 Marzec 2019

Parametry elektromiograficzne w przebiegu zaburzeń chodu u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym

Cel pracy: Ocena parametrów elektromiograficznych oraz zaburzeń chodu w przebiegu SLA.

2 Kwiecień 2018

Korelacja parametrów elektrofizjologicznych nerwów obwodowych a sprawność manualna u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym

Cel pracy: Wykazanie korelacji pomiędzy parametrami elektrofizjologicznymi nerwów obwodowych a ubytkiem sprawności manualnej w przebiegu SLA.

9 Wrzesień 2015

Dobór pacjentów do leczenia lekiem GILENYA® (fingolimod)

Lek GILENYA jest przeznaczony do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu wysoce aktywnej postaci RRMS*. Mimo, że lek może być odpowiedni dla wielu pacjentów, to w dalszej części dokumentu skupimy się na pacjentach, u których lek GILENYA jest przeciwwskazany lub nie jest zalecany.

9 Wrzesień 2015

JAKI JEST CEL LECZENIA PADACZKI?

Celem leczenia padaczki jest dążenie do optymalnego funkcjonowania chorego poprzez uzyskanie całkowitego ustąpienia napadów lub zmniejszenia ich częstości przy jednoczesnej minimalizacji występowania objawów toksycznych.

Copyright 2015 by Hubner