Leczenie przewlekłych chorób

Średni czas trwania przewlekłych chorób neurologicznych, z którymi w praktyce lekarza neurologa mamy zwykle do czynienia zależy od fazy życia człowieka, w których biorą one swój początek, padaczki często pojawiają się w okresie dziecięcym, stanowią istotny problem zdrowotny przez resztę życia człowieka. Te z późniejszym początkiem, po udarach mózgu, w chorobach organicznych OUN, chorobach nowotworowych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego również trwają często latami, zazwyczaj źle rokują.

Otępienia w tym sztandarowa postać choroba Alzheimera w wieku 65 lat występuje u około 5 - 10% populacji, w związku z wydłużaniem się ludzkiego życia jest coraz istotniejszym problemem zdrowotnym ludzkości, u 85 latków i powyżej występuje już u 30 - 45%, Choroba Parkinsona jako najczęściej leczone w praktyce neurologa zaburzenie ruchowe średniowg dostępnych statystyk rozpoczyna się w populacji kobiet mężczyzn już w wieku 55 lat, trównież wzrasta znacząco z wiekiem towarzysząc latami ludziom w sędziwym wieku.

Choroby naczyniowe - udary mózgu są najczęstszą przyczyną inwalidztwa w krajach rozwiniętych - chorują coraz młodsi ludzie, w związku z nowoczesnymi metodami leczenia, rosnącą świadomością społeczeństwa, dobrze działającym Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego przeżywalność chorych rośnie, jednak pozostają często osobami niepełnosprawnymi, wymagającym stałej pomocy rodziny, dobrej opieki medycznej, rehabilitacji, cała grupa schorzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego, w tym choroby krążków międzykręgowych i korzeni nerwowych obecnie ocenia się , wcześniej typowe dla grup wiekowych w między czwartą a szóstą dekadą życia, obecnie tak często w praktyce klinicznej występują u dwudziesto i trzydziestolatków, że całe systemy ubezpieczeń zdrowotnych w tym działania Narodowego Funduszu Zdrowia przeorientowują się na profilaktykę ale i leczenie już tak młodych ludzi. Coraz więcej środków w ramach ZUS i KRUS poświęca się na profilaktykę i prewencję tych mających jeszcze tak wiele lat pracować zawodowo ludzi.

 • Majaczenie
 • Otępienie
 • Omdlenia
 • Utraty przytomności
 • Napady drgawkowe
 • Śpiączka
 • Ból i parestezje
 • Zaburzenia widzenia
 • Zawroty głowy
 • Zaburzenia słuchu
 • Zaburzenia widzenia
 • Bóle głowy
 • Ruchy mimowolne
 • Zaburzenia chodu
 • Zespoły związane z osłabieniem mięśni
 • Zakażenia układu nerwowego /wywołane przez bakterie
 • Wirusy
 • Krętki-borelioza
 • Pasożyty
 • Priony
 • Zespół Reyea
 • Choroba Whipplea
 • Choroby naczyniowe układu nerwowego / przemijający napad niedokrwienny
 • Zawał mózgu
 • Krwotok śródmózgowy
 • Krwotok podpajęczynówkowy
 • Choroby naczyniowe rdzenia kręgowego
 • Choroby zatok żylnych i żył mózgowia
 • Zaburzenia przepływu i składu płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Wodogłowie
 • Obrzęk mózgu i zaburzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • Patologiczne gromadzenie hemosyderyny w mózgu /hemosyderoza/
 • Śpiączka hiperosmolarna
 • Guzy ośrodkowego układu nerwowego / guzy czaszki i nerwów czaszkowych
 • Guzy opon mózgowo-rdzeniowych
 • Glejaki
 • Chłoniaki
 • Guzy okolicy szyszynki
 • Guzy przysadki
 • Guzy i malformacje naczyniowe
 • Guzy przerzutowe
 • Guzy rdzenia kręgowego
 • Urazy centralnego układu nerwowego / głowy
 • Rdzenia kręgowego
 • Choroby krążków międzykręgowych i korzeni nerwowych
 • Mielopatia szyjna
 • Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • Uszkodzenia nerwów obwodowych i czaszkowych
 • Zespół górnego otworu klatki piersiowej
 • Ból neuropatyczny i pourazowe zespoły bólowe
 • Uszkodzenia popromienne
 • Uszkodzenia spowodowane przez prąd elektryczny
 • Rażenie piorunem
 • Uszkodzenia spowodowane przez tlenek węgla
 • Choroba dekompresyjna
 • Zaburzenia rozwojowe
 • Choroby genetyczne ośrodkowego układu nerwowego
 • Zaburzenia nerwowo-skórne nerwiakowłókniakowatość
 • Naczyniakowatość mózgowo-trójdzielna
 • Stwardnienie guzowate
 • Neuropatie obwodowe
 • Zespoły otępienne /Choroba Alzheimera i pokrewne zespoły otępienne/
 • Ataksje
 • Choroba Huntingtona
 • Choroba Sydenhama i inne postacie pląsawicy
 • Mioklonie
 • Zespół Gillesa De La Tourettea
 • Dystonia
 • Drżenie samoistne
 • Parkinsonizm i Choroba Parkinsona
 • Postępujące porażenie nadjądrowe
 • Późne dyskinezy i inne zespoły kliniczne wywołane przez neuroleptyki
 • Choroby rdzenia kręgowego /dziedziczne i nabyte paraplegie spastyczne/
 • Dzidziczne i nabyte choroby neuronu ruchowego
 • Stwardnienie zanikowe boczne
 • Jamistość rdzenia
 • Choroby złącza nerwowo mięśniowego / miastenia
 • Zespół Lamberta-Eatona
 • Zatrucie jadem kiełbasianym i zaburzenia złącza wywołane antybiotykami
 • Ostra miopatia czterokończynowa /miopatie/ postępujące dystrofie mięśniowe
 • Rodzinne porażenie okresowe
 • Wrodzone choroby mięśni
 • Mioglobinuria
 • Kurcze i sztywność mięśni
 • Zapalenie skórno-mięśniowe
 • Zapalenie wielomięśniowe i inne miopatie zapalne
 • Zapalenie kostniejące mięśni
 • Choroby demielinizacyjne / stwardnienie rozsiane
 • Choroba Marchiafavy-Bignamiego
 • Środkowa mielinoliza mostu
 • Choroby układu autonomicznego / neurogenna hipotonia ortostatyczna i niewydolność autonomiczna
 • Ostra neuropatia autonomiczna
 • Rodzinna dysautonomia
 • Migrena i inne bóle głowy
 • Padaczka
 • Drgawki gorączkowe
 • Przejściowa niepamięć całkowita
 • Zespół Menierea
 • Zaburzenia snu
 • Neurotoksykologia
 • Upadki u osób w podeszłym wieku
 • Zagadnienia dotyczące rehabilitacji neurologicznej
 • Zagadnienia dotyczące problemów terminalnego okresu życia
Copyright 2015 by Hubner