Diagnostyka

W każdej dziedzinie medycyny dokonuje się stały postęp w diagnostyce i leczeniu. Neurolog nadal posługując się młoteczkiem, jednorazową szpilką neurologiczną,widełkami stroikowymi w klasycznym badaniu neurologicznym często zobowiązany jest sięgać po coraz doskonalsze techniki wykorzystując aparaturę medyczną z procesorem, cewką wzbudzającą pole elektromagnetyczne, lub oceniać skany tomografu zastępujące klisze zdjęć rentgenowskich. Tomografia komputerowa opiera się na rekonstrukcji obrazu z całego zestawu ilościowych pomiarów promieniowania X, dokonywanych pod wieloma kątami­aparat obraca się wokół leżącego pacjenta. Komputer rekonstruuje obraz na podstawie około 800 000 pomiarów, przypisując liczbę zależną od stopnia osłabienia promieniowania rentgenowskiego. Do podstawowego badania rozwijają się się techniki TK umożliwiające wykonanie angigrafii­CTA, oraz niektóre obrazujące procesy fizjologiczne, jak przepływ mózgowy ­perfuzyjne CT­CTP, w przeszłości główną zaletę CT stanowiła szybkość wykonania badania, nowe techniki badania MRI niwelują jednak tą przewagę / takie jak obrazowanie echoplanarne MRI­EPI/

Rezonans magnetyczny obecnie jest „złotym standardem”w wykrywaniu uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego. MR ma wyraźną przewagę ­możliwość oceny procesów fizjologicznych i biochemicznych w badanych tkankach­przykładem jest opcja dyfuzji­DWI, szczególnie przydatna w pierwszej fazie udarów mózgu, obrazowanie czynnościowe­ fMRI, w ocenie aktywacji obszarów mózgu, oraz spektroskopia ­MRS, w diagnostyce zaburzeń metabololicznych i chorób nowotworowych. Obrazowanie rezonansu magnetycznego opiera się ogólnie na wykorzystaniu właściwości spinowych, które posiadają jądra niektórych atomów np. protony atomów wodoru. W silnym polu magnetycznym ustawiają się one w określonym porządku. Większość uszkodzeń tkanki nerwowej, wydłuż czasy ich relaksacji w zmiennym polu magnetycznym­otrzymuje się obrazy intensywności sygnału otrzymanego z tkanki.

Encefalografia EEG i potencjały wywołanepozwalają na ocenę aktywności elektrycznej mózgu, są więc źródłem informacji o czynności mózgu. AktywnośćEEG ocenia się na podstawie częstotliwości i woltażu fal mózgowych. Tzw potencjałuy wywołane ­Eps, nie są widoczne w rutynowych badaniach EEG. Klinicznie ocenia się wówczas sygnały elektryczne o mniejszym woltażu powstające w strukturach układu nerwowego wzdłuż odpowiednich szlaków czuciowych po stymulacji bodźcami wzrokowymi , słuchowymi lub somatosensorycznymi.

Elektromiografia, badanie szybkości przewodzenia w nerwach obwodowych oraz stymulacja magnetyczna, to badania możliwiające ocenę fizjologii nerwu obwodowego i mięśnia ­technika badania rozwijała się wraz z postępem w zakresie elektroniki w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku.

Szybka diagnostyka neurologiczna

  • Kierujemy na badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w razie potrzeby z opcją angio lub podaniem kontrastu
  • Badania elektroencefalografii /EEG/
  • Badania USG doppler tętnic domózgowych
  • Badania elektromiografii /EMG/
  • Badania elektroneurografii /ENeG/
  • Doradzamy gdzie zrobić badania szybko i dobrej jakości
  • Zalecamy kiedy trzeba zrobić badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
  • Badania w kierunku boreliozy
  • Badania immunoenzymatyczne
  • W wybranych chorobach badania genetyczne
Copyright 2015 by Hubner