Badanie EEG

Nasza pracownia wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny Video EEG firmy Natus Xltek. Systemy EEG Natus Xltek zbudowane są w oparciu o najnowsze technologie i elementy najwyższej jakości. Badania w naszej pracowni są wykonywane z należytą jakością i co najważniejsze powtarzalnością. Dzięki temu na każdym etapie możemy precyzyjnie kontrolować postęp leczenia lub choroby. Nasz system Video EEG Natus Xltek wyposażony jest w unikalny system automatycznej detekcji zmian, zaburzeń i zdarzeń w zapisie EEG już w trakcie trwania badania oraz system analizy spektralnej QEEG w czasie rzeczywistym podczas badania. Systemy automatycznej detekcji i analizy skutecznie wspomagają lekarza w procesie diagnostycznym i ocenie zapisów EEG.

Te unikalne cechy naszego Video EEG powodują, że diagnostyka EEG osiąga nowy poziom, dostępny w najlepszych klinikach w Polsce i za granicą.

Copyright 2015 by Hubner